5 step Innovative development

Vestad Metallstøperi er svært opptatt av godt støpegods. Vi arbeider kontinuerlig for å bedre våre prosesser slik for å oppnå "hel ved" overalt i støpegodset. Siden vi har valgt å støpe de to mest vanligste legeringene på markedet, aluminium og RG5, må vi skille oss ut. Det har vi gjort ved å støpe krevende geometriske utforminger og oppnå "hel ved".

Vår mal for å sikre våre kunder et bedre gods fra oss har vi utviklet det vi kaller i5. 

Fem steg for innovativ utvikling. 

 

Vi forplikter oss til utføre samme fagdyktighet i alle ledd i prosessen. Fra ordrehåntering, produksjon, levering, service og ettermarked.

To make it, not break it. Vel, å stå på og bli ferdig anses som et viktig begrep for oss og ikke minst for våre kunder.

Vårt mål er å gjenkjenne kvalitet, effektivitet og produktivitet. Arbeidsprosesser som ikke møter disse endres.

En støpeprosess er en komplisert affære. Feil oppstår og årsaker kan være vanskelig å peke ut. Det er vårt mål å støpe feilfritt og derfor må feil gjenkjennes og utbedres.

Vestad Metallstøperi anser som viktig å ha oppdatert fagkunnskap.

Riktig løsning
Vestad Metallstøperi er svært opptatt av godt støpegods!
i1 - Kvalitet.
i2 - Spor feil.
i3 - Dyktighet.
i4 - Arbeidsprosess.
i5 - Rett holdning