• Per Arne Vestad

HPA Metallstøperi blir Vestad Metallstøperi

Vi endrer navn fra HPA Metallstøperi til Vestad Metallstøperi. Endringen skjer for å stedsknytte vårt støperi til vår region. Selv om Vestad Metallstøperi leverer støpegods verden over føler vi det er hensiksmessig å endre til stedsnavn.

Det er kun navnet som endrer seg.

logo_samlet.png
35 views0 comments

Recent Posts

See All